Voltar para localizar lojas

Tokyo - Ginza Mitsukoshi

Imprimir
 • Endereço
  Ginza Mitsukoshi Higashi-gawa 1F, 4-6-16 Ginza, Chuo-ku, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 • Telefone

  +81(0)351591906

 • Horário de Funcionamento

  Segunda-feira : 11:00 - 19:00
  Terça-feira : 11:00 - 19:00
  Quarta-feira : 11:00 - 19:00
  Quinta-feira : 11:00 - 19:00
  Sexta-feira : 11:00 - 19:00
  Sábado : 10:00 - 20:00
  Domingo : 10:00 - 19:30