360°
Back to store locator

Kiev – Olginskaya

Print
 • Address
  2/1, Olginska Street, Kiev, Ukraine
 • Phone

  +38(0)442794642

 • Opening Hours

  Monday : 11:00 - 20:00
  Tuesday : 11:00 - 20:00
  Wednesday : 11:00 - 20:00
  Thursday : 11:00 - 20:00
  Friday : 11:00 - 20:00
  Saturday : 11:00 - 20:00
  Sunday : 11:00 - 20:00